Chi ryu Aiki-jitsu logó

A Chi ryu embléma jelentése

A logo magyarázata meglehetősen hosszadalmas, ezért célszerű időt szánni rá és figyelmesen elolvasni…

F. Geido-Tao-Chi-Kihon

Gei művészet
Do út
Tao cél, törekvés
Chi energia
Kihon alapiskola

Legyező a bal oldalon

a szél ereje, mozgás, nincs nyugalom

Ju-Jitsu Kanji a jobb oldalon

Jiu lágy
Jitsu technika
(részletesen lásd a ju-jitsu stílusleírásnál)

Kis kör az emblémában

A kis kör a kicsi, közvetlen univerzumot jelöli. Ezek pl. a bolygók, melyeket ismerünk (Plutó, Jupiter, Szaturnusz stb.).

Nagy kör az emblemában

A nagy kör az emblémában, amely körbefogja a kis kört, a végtelen univerzumot jelképezi. Ez alatt az értendő, amit az ember nem képes felkutatni, pl. a csillagok (Nagygöncöl, Kisgöncöl stb.)

Háromszög az embléma körül

A háromszög az embléma körül körülhatárolja az univerzumot, ebben az esetben az emblémánkat. A valóságban ez az univerzum nem behatárolható, mert nem lehet felkutatni. A messzeség ismeretlen.

A háromszög minden technikában megtalálható. Gondoljatok a kéz és kartartásokra.

Három Yin Yang jel az emblémában

A három jel itt a Chi Ryu Aiki Jitsu filozófiáját jelképezi. Azért éppen három, mert egy új elem (nem összetévesztendő az öt alapelemmel!) megalkotásához ebből mindig három szükséges.

Itt pl. azt jelenti: a tűz létrehozásához szükséges oxigén, kő és fa. Ha csak egy is hiányzik a háromból, lehetetlen létrehozni a tüzet. Ilyen módon ez egyénre szabottan is alkalmazható a harcművészetben.

Fogalommagyarázat Yin Yan1

(kínai) Filozófiai fogalom a kínai világszemléletből. Később a legtöbb ázsiai népnél központi lételemmé vált.

Általában


A Yang jele egy hegy napsütötte oldalát jelképezi, míg a Yin az árnyékos oldal. Ez mutatja meg a Yin/Yang szétválaszthatatlanságát és változékonyságát. A körforgás révén jön létre az egész univerzum.
Yin és Yang a Taiji Dao-jának megjelenési formái. Konkrét megjelenési formáik az ég (Yang) és a föld (Yin). Yin-ből és Yang-ból jött létre az öt váltakozó fázis (Wuxing), és ezekből származott az összes többi dolog.
Eredetileg a Yin/Yang filozófiát a mondabeli FU XI kínai császár (Kr.e. 2852) alapította és később főleg a daoizmusban tanították.
A Yin/Yang-gal a Dao két őserejét ábrázolják, melyek egymásba fonódó hatásuk által megváltoztatják a látható megjelenési formákat. A Yin/Yang szimbolizálja minden létező dolog ellentétes, egymást mégis mindig kiegészítő pólusait.
Az örök körforgásban ezek az erők hozzák létre a változást, melynek minden alárendelt (Taiji).
Yang jelképezi az univerzum pozitív erőit, a tulajdonságokat mint pl. férfias, tevékeny, világos, erős stb., míg a Yin a negatív elvet juttatja kifejezésre, melybe a tulajdonságok átfordulnak. Ezek az ellentétek - melyeknek alapja a Dao-ban gyökerezik - jelennek meg egyetlen jelen belül, melyet Yin/Yang szimbólumnak (a Taiji oszthatatlan egységének is) neveznek.
Yang szimbólumok a Nap, tűz, sárkány, a vörös szín, Dél, a higany és a páros számok.
Yin szimbólumok a Hold, víz, felhők, tigris, teknős, a fekete szín, Észak, az ólom és a páratlan számok.
A kör jelenti a mindent körülölelő Dao-t. A Yin-t és a Yang-ot két stilizált hal formájában ábrázolják benne, melyek folyvást egymás körül köröznek. A sötét hal a Yin, a világos pedig a Yang. Testükön mindenkor jelen van egy kör az ellentétük színével, ami azt fejezi ki, hogy nem létezik olyan dolog, ami tisztán csak Yin vagy Yang, hanem az egyikben mindig ott van a másik is. Minden véglet a saját ellentéte legerősebb pontján fordul át az ellenkezőjére.

Yin és Yang egy lehetőség, minden megfigyelést egyetlen rendszerbe foglalni. De ez a hozzárendelés semmi esetre sem tekinthető feltétlennek. A kínai orvoslásban pl. az emberi test felső része a Yang, az alsó a Yin. De a has Yin és a hát Yang. A felület, a bőr, megint csak Yang, míg a belsőségek, a szervek Yin. Az ember belső energiájának is egyensúlyban kell lennie a Yin-nel és a Yang-gal, hogy az egészsége biztosítva legyen.
Ha torlódás vagy túlfolyás alakul ki a két pólus valamelyikén, az betegséggel fenyeget. Ez megakadályozható vagy helyreállítható akupunktúra, Qigong, táplálkozásterápia (Changming), gyógynövényes kezelések (Caoyao) stb. által.
A kínai mitológia szerint a Dao-ban először a Yang keletkezett, mely aztán megváltozott a legvégső végletekig, ezáltal megteremtve a Yin létezésének lehetőségét. Ez a folyamat most fordított utat jár be, és ezen változásoknak az örök ritmusában keletkeznek és tűnnek el a Természet megjelenési formái. Az örök változáson kívül nincs semmi, ami állandó. Ezért ez a „semmi” (Wuji) minden dolog eredete. A Yin/Yang tanítását írásos formában először a Yijing (A változások könyve) említi, amely talán a Kr.e. 12. században keletkezett. Aztán LAOZI tért vissza hozzá ismét a Daodejing-ben, mely elsőként magyarázta a történelem során a világ összefüggéseit „isteni tanok” nélkül. Ebben a Dao a „nem létező”, melynek befolyása a természet változására éppen a „nem hatás” (Wuwei) révén figyelhető meg. Yin és Yang mindketten ellentétes pólusok, melyek kizárólag ellentétes irányultságuk révén hozzák létre azt a mozgást, amely a dolgok folyását meghatározza.
A daoizmus központi fogalmai: Dao (világtörvény), Yin/Yang (a hatóerők), Wuwei (nem cselekvés) és De (életerő). Ezek jelentős mértékben befolyásolták a Chan-Buddhizmust, amely a maga részéről erőteljesen rányomta bélyegét a Bushido-ra Japánban.

Jelentés


Az örök változás törvénye (Yin/Yang) az ázsiai gondolkodásmód központi elemévé vált. Egyetlen egyén sem mindig ugyanaz. Az egyetlen állandó benne az örök változás, azzá válni, ahová ez tendál. Az alakulás által kiváltott bizonytalanság, ami az éretlen embert nyugtalanítja, pontosan az, ami a daoistáknak bizonyságot ad. A hit a változásban (amelyet úgysem lehet megállítani) formálja a szellemet, amely alkalmazkodik, és ezáltal engedelmeskedik a természetes rend törvényeinek. Az emberi értelem ennek a változása és tökéletesedése, mert az élet állandó előrelépések sora a változásba, mely csak akkor leli meg a harmóniát, ha ellenszegülés nélkül benne foglaltatik ebben a mindent körülvevő elvben. A harcművészetekre is nagy hatást gyakorolt a Yin/Yang elmélete. A Tajiquan-ban pl. a két ellentétes szimbólummal így írják le a mozgásokat:

· Yang – előre menni, előre lökni, támadás, visszaütés, terheletlen mozgó láb, felemelt vagy elöl tartott kéz.

· Yin – visszavonulni, hátra húzódni, védekezés, kitérés, kéz leengedése, terhelt passzív láb, hátul tartott kéz.

Yin és Yang leírja a ki- és belégzés váltakozását, az aktivitás és passzivitás folyamát, a kemény és a lágy váltakozását. A Yang jelenti az aktív testi munkát a technikákban és a harci erő kifejlesztését. A Yin a mozgásban és a beállásokban (Kamae) belső nyugalmat és szenvtelenséget jelent. Így képez Yin és Yang harmonikus interakciót mozgás és meditáció között. Egyidejűleg jelenti Yang a szellemi spirituális dolgokat, míg Yin az anyagot szimbolizálja.